Wat is de rol van de bemiddelaar?

 

Een woordje uitleg rond bemiddeling:

 • De taak van de bemiddelaar is om voor de beide partijen manieren te vinden om om te gaan met datgene dat als uitdagend wordt ervaren.
 • De belangrijkste taak van de bemiddelaar is om verbinding te creëren. Om die reden zal de bemiddelaar dikwijls herhalen wat er gezegd werd. Het doel is om het voor de andere partij makkelijker te maken om te horen wat er gezegd wordt, zonder de inhoud van de boodschap te vervormen.
 • De bemiddelaar vraagt welke behoeften en wensen beide partijen in deze relatie hebben, wat ze concreet verlangen en wat ze na de bemiddeling veranderd willen zien.
 • De bemiddelaar richt zich niet direct op oplossingen. In plaats daarvan zal zij eerst vragen om behoeften kenbaar te maken en vervolgens luisteren naar de behoeften van de andere partij. Wanneer beide partijen elkaars behoeften kennen is het vinden van oplossingen die voor iedereen goed zijn veel gemakkelijker.
 • De bemiddelaar zal vragen om de behoeften van de andere partij te herhalen, om ervoor te zorgen dat de boodschap is overgekomen en er verbinding tot stand kan worden gebracht.
 • De bemiddelaar kan slechts naar één partij tegelijk luisteren, maar zij is strikt onpartijdig. Wanneer de ene partij is gehoord, wendt de bemiddelaar zich tot de andere, zodat iedereen gehoord wordt.
 • De bemiddelaar kan helpen om onduidelijke verzoeken en voorstellen te herformuleren, zodat deze beter uitvoerbaar zijn.
 • De bemiddelaar kan onderbreken als zij de indruk krijgt dat iets wat gezegd wordt schadelijk is voor de verbinding.

Samengevat is de rol van de bemiddelaar…

 • Luisteren en hierdoor bijdragen aan de band tussen beide partijen
 • Vertalen en hierdoor bijdragen aan duidelijkheid en verbinding
 • Faciliteren, het ondersteunen van beide partijen in het vinden van oplossingen 

 

* Bron: Mediation met geweldloze communicatie – Liv Larson