BEMIDDELING

If we thoroughly understand needs before moving to proposed solutions, we increase the likelihood that both parties will stay with the agreement

Marshall Rosenberg

Creator of Nonviolent Communication

Bemiddeling op basis van
Verbindende Communcatie

Bemiddeling op basis van Verbindende Communicatie wordt ingezet wanneer partners merken dat er onvoldoende verbinding bestaat om te komen tot een constructieve samenwerking, tot een fijne manier van samenleven of tot het maken van afspraken.

Bemiddeling heeft zowel in de professionele als in de persoonlijke context een grote toegevoegde waarde.

Bemiddeling start steeds met een individueel intake gesprek met de betrokken partners, gevolgd door gezamenlijke sessies. De opbouw van de sessies en het aantal sessies worden samen afgesproken en is afhankelijk van de vraag.

 

Tarief particulier (sessies bij Senses Praktijkhuis):

– individuele sessies: 60 € per uur

– gezamenlijke sessies: 85 € per uur

 

Tarief professioneel (sessies bij Senses Praktijkhuis of ter plaatse)

– individuele sessies: 80 € per uur ex. BTW + verplaatsingskosten

– gezamenlijke sessies: 110 € per uur ex BTW + verplaatsingskosten 

Vraag op maat bemiddeling aan

DEZE TIJDEN zetten EXTRA DRUK op jou

waar heb jij nood aan?

“Dank je wel Fran voor de begeleiding om ons communicatieprobleem op te lossen. Het waren veelal eenvoudige zaken die we, juist omdat ze misschien te eenvoudig waren, over het hoofd zagen. Jouw tips hebben deze onder onze aandacht gebracht en onze gespreken zijn sindsdien terug leuk, aangenaam en eindigen niet meer in gekibbel.”

Een korte getuigenis van P.

12 jaar getrouwd

Communicatie in Corona tijd

Onze wereld ziet er vandaag anders uit en is een heel pak kleiner geworden door de Corona-maatregelen. We zijn veel samen thuis zonder de variatie die een sociaal leven, sport en een dag op het werk ons normaalgezien brengen.

Het is dan ook helemaal normaal dat dit leidt tot spanningen. Soms weten we niet meer wat zeggen of krijgen we datgene dat zo belangrijk is niet meer gezegd. Uit schrik de ander te kwetsen, uit angst voor ruzie of omdat het gewoonweg niet meer lukt.

Samen gaan we op zoek naar wat beide partijen nodig hebben.

Bemiddeling op basis van Verbindende Communicatie kan hier helpen. Samen gaan we op zoek naar wat beide partijen nodig hebben. Door dit uit te spreken creëren we opnieuw verbinding en komen de oplossingen dikwijls vanzelf.

In mijn praktijk zie ik hoe 1 of 2 sessies samen al een wereld van verandering kunnen brengen, in de goede zin ditmaal!

Wat is bemiddeling?

EN WAT IS DE ROL VAN DE BEMIDDELAAR?

De rol van de bemiddelaar

 • De taak van de bemiddelaar is om voor de beide partijen manieren te vinden om om te gaan met datgene dat als uitdagend wordt ervaren.
 • De belangrijkste taak van de bemiddelaar is om verbinding te creëren. Om die reden zal de bemiddelaar dikwijls herhalen wat er gezegd werd. Het doel is om het voor de andere partij makkelijker te maken om te horen wat er gezegd wordt, zonder de inhoud van de boodschap te vervormen.
 • De bemiddelaar vraagt welke behoeften en wensen beide partijen in deze relatie hebben, wat ze concreet verlangen en wat ze na de bemiddeling veranderd willen zien.
 • De bemiddelaar richt zich niet direct op oplossingen. In plaats daarvan zal zij eerst vragen om behoeften kenbaar te maken en vervolgens luisteren naar de behoeften van de andere partij. Wanneer beide partijen elkaars behoeften kennen is het vinden van oplossingen die voor iedereen goed zijn veel gemakkelijker.
 • De bemiddelaar zal vragen om de behoeften van de andere partij te herhalen, om ervoor te zorgen dat de boodschap is overgekomen en er verbinding tot stand kan worden gebracht.
 • De bemiddelaar kan slechts naar één partij tegelijk luisteren, maar zij is strikt onpartijdig. Wanneer de ene partij is gehoord, wendt de bemiddelaar zich tot de andere, zodat iedereen gehoord wordt.
 • De bemiddelaar kan helpen om onduidelijke verzoeken en voorstellen te herformuleren, zodat deze beter uitvoerbaar zijn.
 • De bemiddelaar kan onderbreken als zij de indruk krijgt dat iets wat gezegd wordt schadelijk is voor de verbinding.

Samengevat is de rol van de bemiddelaar…

 • Luisteren en hierdoor bijdragen aan de band tussen beide partijen
 • Vertalen en hierdoor bijdragen aan duidelijkheid en verbinding
 • Faciliteren, het ondersteunen van beide partijen in het vinden van oplossingen 

 

* Bron: Mediation met geweldloze communicatie – Liv Larson

 

Vraag op maat bemiddeling aan

Fran Delbeke

Coach, trainer en facilitator